Premier FMCG

Isibonelo sama Lil-lets Themponi angena khaxa

Bheka ukuthi kungani siwumkhiqizo wama themponi ohamba phambili Eningizimu Afrika

Voted product of the year

Emkhakheni wokuhlanzeka nokuvekela owesifazane sihlabane ngendondo
Ucwaningo olwenziwe abakwa Nielsen kubantu abayi -5,000.

Sivotelwe njengomkhiqizo wonyaka kuzona zozine izigaba
2013-2015

Izivikela kungcola ezikhindini zangaphansi (Pantyliners), Amathemponi esifazane Ukuvikela kanye nokuhlanzeka esifazaneni.

Bheka imikhiqizo yethu esiwine ngayo izindondo:

› Pantyliners
› Tampons
› Pads
› Feminine Wipes

Yenziwe owesifazane eyenzela owesifazane

Thina bakwa Lil-lets siyakuqonda ukuthi wonke umuntu unezidingo ezahlukene uma sekufike leso "sikhathi senyanga".
Yingakho sihlezi sethula imikhiqizo emisha.

Thola umkhiqizo okufanele


Indlela entsha egqamile yokuthatha isinqumo okuyisona

Ukugeleza okuncane
 
 
 

Owesifazane omncanyana ngobude

Olunye ulwazi

Ukugeleza okujwayelekile
 
 

Owesifazane okujwayelekile ngobude

Olunye ulwazi

Okulingene nje
 
 
 

Ukugeleza okukhulu isikhathi eside
 

Olunye ulwazi

Ukugelez okukhulu kakhulu kuphuma isikhathi eside kakhulu

Isivikeli sobusuku bonke
 

Olunye ulwazi

Ukugeleza okuphindaphindekile kwansukuzonke
 

Imikhiqizo okwendaweni ezithambile

Olunye ulwazi

Izinhlobo Zethu

Sisonke sihlukile ngendlela yethu yingakho nokuya kwethu esikhathini kunjalo, kodwa sonke sifuna ukuvikeleka okuphezulu nokuphinde sizizwe sikahle uma sibhekene nalesisimo

Shop for Lil-lest Products Online

Ungathenga ngokuqapha kwi khompuyutha

Asikho isidingo sokuhlela kabusha indlela yakho yokuthenga ukuze ufihle amathemponi akho okanye imisubela yakho

Thenga njengamanje

Siyazi ukuthi ukulalela kungawehlisa umthwalo emahlombe akho

Noma ngabe uyintsha, ungowesifazane osemncane, ukhulelwe , uwumzali ungumuntu osekhulile ongayi ngendlela ezinsukwini zakhe noma unuthisha, nanka amaqhinga nokungakusiza ukuthi ungalindelani kuzona zonke izigaba zempilo yakho

Sibuze imibuzo Funda FAQ’s Yini engifisa ngabe bengiyazi

icon question

Ngabe ngizongena nini esikhathini?

Bheka izimpendulo

icon question

Ngabe indodakazi yami izobe ingakanani uma iqala ingena esikhathini?

Bheka izimpendulo

icon question

Ngabe kufanele ngiwashintshe kangaki ama themponi ami?

Bheka izimpendulo

Asisize abanye

Inhlangano Imbumba Foundation ihlose ukuletha uguquko emphakathini wase Ningizimu Afrika ngokuthi unikezele ngengqalasizinda kanye nokusiza emphakathini ehlwempu yasemakhaya, nokuthi uphinde uthuthukise labo abafisa ukuqala amathuba angcono.